Dučićeva pesma starim ljubavima budi velike emocije

Dučićeva pesma, jedna od mnogih, nosi posebnu notu emocija.

Jovan Dučić je bio srpski pesnik, pisac i diplomata. Jovanova majka bila je Joka koja se prvi put udala za Šćepana Glogovca sa kojim je imala sina Rista i kćer Soku (Risto će biti taj koji će svom polubratu Jovanu omogućiti školovanje). Drugi put se Joka udala za Andriju Dučića iz Podglivlja sa kojim je rodila kćer Milu i sina Jovana. Dučićev otac Andrija bio je trgovac. Poginuo je u Hercegovačkom ustanku 1875. godine, a sahranjen u Dubrovniku. Jovan Dučić je pohađao osnovnu školu u svom rodnom mjestu. Kada se porodica preselila u Mostar, upisuje trgovačku školu.Učiteljsku školu pohađa u Sarajevu 1890—1891. godine i Somboru gde maturira 1893. Učiteljevao je kratko vreme po raznim mestima, između ostalog u Bijeljini, odakle su ga austrougarske vlasti proterale zbog patriotskih pesama. Zbog njih Jovan Dučić biva stavljen pod istragu, a zatim, u maju 1894. godine, vlasti ga protjeruju iz grada. Odmah nakon progonstva, pesnik nije mogao naći učiteljsku službu gotovo nigde, pa se zapošljava u manastirskoj školi u Žitomisliću. Kao učitelj Jovan radi u Mostaru od 1895. do 1899. U društvu sa Šantićem stvorio je književni krug i pokrenuo časopis Zora. Poslednje godine boravka u Mostaru, zajedno sa prijateljem i piscem Svetozarom Ćorovićem, uhapšen je i otpušten sa posla.

Jovan Dučić, pesnik koji je pisao najlepšu poeziju na našem jeziku, ostavio nam je pesmu “Srce” u kojoj će se pronaći svi oni, kojima se nije ugasila strast prema staroj ljubavi.Srce

Srešćemo se opet, ko zna gde i kada,
Nenadno i naglo javićeš se meni –
Možda kad u duši bolno zastudeni,
I u srcu počne prvi sneg da pada.

Na usnama našim poniknuti neće
Ni prekor, ni hvala; niti tuga nova
Što ne osta više od negdašnjih snova
Ni kaplja gorčine, ni trenutak sreće.

Ali starom strašću pogledam li u te:
To nove ljubavi javlja se glas smeo!
Jer što srce hoće to je njegov deo –
Uvek novi deo od nove minute.

(Editor.rs)

WEB PREPORUKE

Leave a Reply

Your email address will not be published.