Da li spiritualni turizam uništava ajahuasku?

Ajahuasku, “ceremoniju isceljenja i duhovnog putovanja” Kečua indijanci u gornjem toku Amazona koriste još od neolita. Već pola veka, naučnici pokušavaju da proniknu u tajnu njene delotvornosti i potencijalne upotrebe u konvencionalnim medicinske svrhe. Ajahuaska je, zapravo, složenica i u prevodu znači “duh predaka”. Iskustva ljudi koji su prošli kroz ovu ceremoniju se drastično razlikuju, … Continue reading Da li spiritualni turizam uništava ajahuasku?